https://www.israelinfo.dk/ fremstår i dag som den primære kilde for danske uddannelsessøgende, som søger seriøs information om den jødiske stat i forbindelse med projekter og opgaver. Mere end 600.000 hits har siden oplevet – med henved 50.000 unikke besøgende – hvoraf mange naturligvis hyppigt gentager besøgene. Besøgende på websitet, som rummer 185 siders information om Israel på dansk, bruger i gennemsnit 5,5 minutter på opholdet.

I de første ti år blev siden hver uge opdateres med såvel danske, israelske som internationale nyheder om Israel, israelske og palæstinensiske forhold – og Mellemøsten i det hele taget. I øjeblikket har vi ikke mulighed for dette – så siden koncentrerer sig nu om Israels historie, samfund, kultur, religion og naturligvis også den årelange konflikt i Mellemøsten.  

https://www.israelinfo.dk/ fremstår i dag som et privatejet, selvstændigt og uafhængigt website, som levende skildrer den frie og højrøstede debat, som pågår i Israel, hvor alle emner diskuteres og hvor alle samfundsmæssige problemer endevendes. Websitet fortæller om et land, hvor der lægges vægt på miljø, på kvindernes ligestilling, på dyrebeskyttelse, på økologi, på vedvarende energi og på naturgenopretning, ligesom der i Israel forskes, tænkes og tales, frit og hvor videnskab og teknologi er i verdensklasse.


PRESSEMEDDELELSE

https://www.israelinfo.dk/                   Fredag, den 13. august 2004

Ny dansk webside sikrer reel information om Israel

Ved starten af det nye undervisningsår lanceres nu en ny webside, https://www.israelinfo.dk/, som – hovedsagelig på dansk – sikrer en reel information om Israel.

https://www.israelinfo.dk/, som hundrede procent finansieres ved private midler, giver ikke alene en omfattende, sober og grundig orientering om staten Israel, om landets historie, kultur, natur, sport, turisme, erhvervsliv, arbejdsmarked, jødedommen o.s.v., men også en basal viden om Israels demokrati, om det politiske system, partierne, arbejderbevægelserne, herunder selvfølglig kibbutzbevægelsen og meget meget andet.

Væsentligt for websiden er også at orientere om konflikten i Mellemøsten ud fra det grundliggende synspunkt, at Israel som regionens eneste reelle demokrati skal kunne udvikle sig i fred og sikkerhed inden for sikre og anerkendte grænser – og i et godt og venskabeligt samarbejde med sine arabiske naboer. https://www.israelinfo.dk/ er ikke mindst kommet i stand, for at sikre, at information om Israel bliver reel og ærlig og dermed et instrument til at bekæmpe antisemitismen, som af og til, selv her til lands, dukker op.

Da situationen i Mellemøsten skifter utrolig hurtigt, bliver https://www.israelinfo.dk/ ajourført regelmæssigt, således at de allernyeste udviklinger rapporteres.

https://www.israelinfo.dk/ indeholder ud over den letlæselige oversigt over forskellige emner et væld af officielle dokumenter, hvilket gør websiden særdeles egnet i undervisningen i forbindelse med udarbejdelse af projekter i for eksempel historie, religion, geografi og samfundsfag. Men også danske journalister og andre interesserede i israelske forhold vil kunne finde de nødvendige reelle oplysninger om folket og landet, de måtte savne andre steder.

Lektor Otto Rühl, formand for Dansk-Israelsk Selskab, der står bag websiden, siger:

“Det er med stor glæde, at vi nu kan lancere https://www.israelinfo.dk/ . Det er af afgørende betydning for forholdet mellem Danmark og Israel, at den nye generation af danskere får en viden om Israel og en fortrolighed med landet. Der er desværre ikke længere den samme tradition som tidligere for, at unge danskere tager nogle måneder i kibbutz og på den måde får lært Israel at kende”.

“I årene 1960-1990 har der -løst anslået- været 20.000 – 30.000 danskere der via kibbutz-livet har stiftet bekendtskab med landet og folket. Derved grundlagdes mange venskaber mellem israelere og danskere og den folkelige forbindelse mellem israelere og danskere blev styrket. Det er mit håb dels at danskere – turister, erhvervsfolk, kibbutzim – igen sætter kursen mod Israel, dels at https://www.israelinfo.dk/ vil kunne rette op på den mangel på basal viden om dette dejlige og spændende land.”