Vælg en side

Teknologisk uddannelse

I de senere år er lederne af Israels undervisningssystem kommet til den konklusion, at den teknologiske udvikling har skabt en kløft mellem det moderne voksensamfund og skolemiljøet. Ydermere – hvis Israels avancerede teknologiske niveau skal bevares og udvikles i fremtiden – er det nødvendigt at introducere videnskabeligt know-how og fortrolighed i brugen af moderne hjælpemidler overfor børn i en tidlig alder.

Et resultat heraf har været introduktionen af et revolutionært program, der går ud på at udstyre institutioner – fra børnehaver og opefter – med computere. Programmet er en del af en større plan som er kendt under navnet ”I morgen 1998” som sigter mod at opgradere undervisningen af matematik, videnskab og teknologi under hele skoleforløbet. Iht. forfatterne af dette program, vil computeren blive det fjerde basiselement i undervisning, som i generationer er blevet benævnt ordsprogsagtigt med ”de 3 r’er” – reading (læsning), writing (skrivning) og arithmetic (regning).

Dette program, som blev introduceret i 1992, og stadig er under udførelse, opfordrer til at installere en computer i enhver børnehave samt en computer for hver 10 studerende på folke- og mellemskoletrinet. På de 3 år siden programmet blev startet op i 1993, er der installeret 33.400 terminaler for landets 1.200.000 skolebørn og 1.160 computere i landets 4.000 børnehaver.

Iht. Undervisningsministeriet, sigter dette program mod at skabe et ”teknologisk mættet undervisningsmiljø”, som skal hjælpe med at introducere teknologi i skolerne.

Fremtiden
Gennem de seneste 5 år har Israel været vidne til et ekstraordinært boom af industriel produktivitet. I den tid har Israels bruttonationalprodukt udvist en årlig vækstrate på 5-6% – en af de højeste i den industrielle verden. Blandt de nye faktorer som er med til at påvirke dette, er tilstrømningen af tusindvis af højt uddannede ingeniører fra det tidligere Sovjetunionen, udvikling af færdigheder indenfor marketingområdet samt ved at gøre nyskabelser kommercielt levedygtige, mindske militærindustrien samt en én gang hemmelig militærteknologi overfor den civile befolkning, en bemærkelsesværdig stigning i fremmedinvesteringer takket være fredsprocessen samt færdighed og relativt lave udgifter (skønt dette ændrer sig med hast) fra lokal ekspertises side.

Det er blevet en kliché gennem de seneste få år at sammenligne Israel med Californiens Silicon Valley eller Boston’s Route 28. Landet er på “cutting edge” på adskillige højteknologiske områder og har – til trods for sin størrelse – formået at skabe en respektabel niche på områder som ellers er domineret af industrielle giganter. Israels succeser kan ses på en række områder: Landbrug, medicinsk elektronik, software og telekommunikation.