Vælg en side

Medicinsk forskning

Stamcelleforskning

Israel verdens førende land inden for stamcelle-forskning .

Israels førende position inden for stamcelleforskning er blevet fastslået af en undersøgelse, som er blevet til på Julich Research Center i Tyskland. Undersøgelsen viser, at Israel, målt pr. indbygger, er den førende udgiver af lægevidenskabelige publicerede artikler om stamcelleforskning. Israel ligger umiddelbart foran Sverige, Schweiz, Nederlandene samt USA. Dog kommer USA først på listen, når det drejer sig om antal artikler – hvor der ikke tages hensyn til befolkningstallet.

– Medicinsk forskning er meget højt prioriteret i Israel, siger dr. Daniel Offen, som leder forskningen på det neurovidenskabelige laboratorium på Felstenstein Medical Research Center ved Tel Avivs Universitet. Vi har ingen religiøse dogmer vedrørende stamcelleforskning som kan være en hæmsko i andre lande. Indenfor den jødiske religion er stamcelleforskning ikke alene “halach” – altså i overenstemmelse med jødisk lov, stamcelleforskning bliver også i følge jødisk lov direkte betragtet som “mitzvah” – altså en god gerning, fordi forskningen vil kunne redde liv.

Israels stamcelle-research går helt tilbage til begyndelsen af 1960erne, hvor der foretoges pionerstudier i knoglemarv.

Medicinsk elektronik

Israels elektroniske ekspertise har en lang tradition indenfor medicinsk praktik, og anstrengelser indenfor forskning og udvikling har gjort det muligt at skabe en lille, men indflydelsesrig medicinelektronisk industri – særlig succesfuld indenfor diagnostik.

Af produkter som kan nævnes er nuklear magnetisk resonans billede system, computeriseret tomografi, nuklear medicin og ultralyd billede scanning, systemer såvel som NMRI systemet, som er 4 gange hurtige end andre eksisterende systemer og følsomt nok til at finde meget små svulster i brystet.