Vælg en side

Landbrug

En af de tidligste israelske industrielle nyskabelser for at komme ind på det internationale marked, er drypvandingssystemet – baseret på et pionerkoncept udviklet i 1890’erne af en forsker i Californien. Ved drypvanding sker udtømningen af vand og næringsstoffer direkte på arealet rundt om plantens rodnet, så mindre mængder bruges mere effektivt. Dette gør også at landmændene kan dosere netop den mængde vand som kræves til de forskellige afgrøder. I dag er systemet computerkontrolleret. Drypvanding er årsagen til at landet har kunnet udvikle et af de mest effektive vandsystemer i verden – hvilket desværre er nødvendigt, da man praktisk talt udnytter hver eneste dråbe tilgængeligt vand hvert år. Israel er også blevet markedsleder indenfor verdens ledende producenter af drypvandingsanlæg, og man eksporterer til Holland, Jugoslavien, Australien, New Zealand, Det Fjerne Østen, Østafrika samt Central- og Sydamerika.

Men drypvanding er ikke den eneste nyskabelse indenfor landbruget. Israel er ledende indenfor udvikling af mekaniske systemer til forøgelse af hastigheden under høst samt andre operationer. Lokalt designede og fremstillede computere er blevet udviklet til koordinering af landbrugsaktiviteter – disse udfører funktioner så som vejledning om sprøjtning af gødningsmidler, samtidig med at der måles omkring relevante miljøfaktorer, eller en funktion som dosering af føde til husdyrbestande efter devisen ”mindste udgift – bedste udbytte”. Imens har videnskabeligt opdræt og genetisk testning forøget udbyttet fra malkekøer til et af de højeste i verden.

I dag er Israel involveret i landbrugsfremskridt som – håber man – vil gøre landbrugssektoren lige så profitabel som den elektroniske industrisektor. Dette inkluderer også automatiseret plantevævskultur, biologisk insektgift , modstandsdygtige frøkorn, biologiske gødningsstoffer samt udvikling af biologisk skadedyrsbekæmpelse.