Vælg en side

Forskning og Udvikling

Forskning og udvikling udføres primært på universiteterne. Som alle andre steder, er udviklingen af grundlæggende videnskab det vigtigste mål for forskere ved de israelske universiteter. I tillæg til de videnskabelige forskningsaktiviteter, spiller universiteterne fortsat en vigtig rolle i landets teknologiske udvikling.

I dag er 105.000 studenter tilmeldt de israelske universiteter med ca. 21% af alle studerende og ca. 50% af alle ph.d. kandidater som specialiserer sig i naturvidenskab eller medicin.

Yderligere 13% af alle studerende og 8% af studenter med afsluttende eksamen specialiserer sig i ingeniørarbejde og arkitektur.

Relateret til størrelsen af arbejdskraft, har Israel et betydeligt større antal udgivende forfattere indenfor naturvidenskab, ingeniørarbejde, landbrug og medicin end noget andet land. Statistikker viser også, at Israel har et større antal udgivelser af publikationer, samskrevet mellem israelske og udenlandske forskere end noget andet land, hvilket indikerer produktivt internationalt videnskabeligt samarbejde. Alt i alt bruger Israel USD 260 mio. årligt på akademisk forskning, hvoraf de fleste penge stammer fra regeringen og administreres af Council for Higher Education’s Planning and Budgeting Committee (Rådet for Højere Udddannelsesplanlægning og Budget Komité). I tillæg hertil hjælper forskningsmyndigheder indenfor universiteterne fakultetsmedlemmer med at finde frem til – ansøge om samt administrere eksterne forskningslegater. Der er mindst 300 sådanne kilder – inkl. 10 store fonde, hvoraf de fleste involverer udenlandske donorer og kræver samarbejde med udenlandske forskere. Alt i alt forsyner fonde programmer omkring 2.000 forskningsprojekter til en årlig udgift af USD 70 mio. Israelske forskere dyster også indbyrdes – med succes – om udenlandske legater og stipendier.

Universitetsforskning og udviklingsstiftelser – førstnævnte etableret i 1952 af Technion – er ansvarlige for de gensidige påvirkninger mellem forskere og verdensindustrien. De gør det lettere at udnytte universiteternes nyskabelser og industrielt know-how erhvervsmæssigt. En nylig undersøgelse viser, at universiteterne er Israels ledende patenthavere såvel indenlands som udenlands, og at den relative størrelse af deres patentaktiviteter langt overstiger tilsvarende uddannelses institutioner i andre lande.