Vælg en side

Forskning og udvikling foregår også i industrien

– faktisk har studier vist, at forsknings- og udviklingsstærke virksomheder er blevet en stor kilde til vækst i industriel beskæftigelse og eksport.

Således besluttede regeringen i 1968 at etablere et chefforskerkontor i ministerierne for Landbrug, Kommunikation, Forsvar, Energi (i dag det National Infrastruktur Ministerium), Sundhed samt Industri og Handel for at fremme og opmuntre de videnskabelige højteknologiske industrier. Hver chefforsker fungerer som rådgiver for ministeren for de enkelte forsknings- og udviklingsområder og iværksætter regerings- og ministerbeslutninger indenfor hver sit område. Chefforskerne er også ansvarlige for finansiel støtte til værdige forsknings- og udviklingsprojekter, ligesom de er ansvarlige for rådgivning og træning af nye igangsættere samt finansiering af industrielle og teknologiske udklækningsanstalter.

Chefforskerne støtter samarbejdet med udlandet for at fremme tvær-nationale aktiviteter og forsøger at generere risikovillig kapital i Israel og udenlands til glæde for udviklingen af nyskabende teknologi.

Loven til Fremme for Den Industrielle Forskning og Udvikling (1984) sigter mod at udvikle forskningsrelaterede og eksportorienterede industrier, som er i stand til at skabe beskæftigelse samt forbedre landets betalingsbalance. Chefforskerne i Ministeriet for Industri og Handel er ansvarlige for denne lov og leverer passende forsknings- og udviklingsmidler til industrier som søger at eksportere sine produkter. Hvis et projekt mislykkes, er regeringens penge tabt – hvis det lykkes, betaler entreprenøren 3% af tilskuddet tilbage årligt indtil summen er tilbagebetalt. I 1996 var indtjeningen fra royalties på salg af kommercielle produkter rundt regnet 60 mio. USD. I 1996 fordelte chefforsker Dr. Orna Berry 400 mio. USD til såvel store selskaber som til små nystartede selskaber til fremme for udviklingen af smarte, eksportorienterede produkter.

I dag kan Israel prale af 1.800 forsknings- og udviklingsrelaterede firmaer, inkl. mange nystartede virksomheder samt software virksomheder, som står for mere end halvdelen af landets eksport på i alt 20 mia. USD. I industrien er mindst 30 ud af 1.000 arbejdere beskæftiget indenfor forskning og udvikling. Alt i alt relaterer 2,3% af bruttonationalproduktet sig til civil forskning og udvikling.

Over 60% af pengene går til den elektroniske sektor – et bredt defineret område inkl. telekommunikation, datakommunikation, medicinsk elektronik, forsvarssystemer og software. Gennem de seneste par år, er elektronik dukket op som landets ledende industrisektor. I 1995 beløb eksporten sig til USD 4,3 mia. – en stigning på 15,5% i forhold til året før. Det totale salg i 1995 nåede USD 5,89 mia., og i 1996 passeredes USD 6 mia.

Næsten 40.000 mennesker er ansat indenfor elektronikområdet, af hvilke en tredjedel er universitetsuddannede og 60% højt kvalificerede ingeniører og teknikere. Produktionen pr. medarbejder er vokset fra USD 46.000 i 1984 til ca. USD 150.000 i midten af 90’erne. Forskning og udvikling er blevet instrumenter til udvikling af metoder til at digitalisere, udvikle, transmittere og forstærke billeder, tale og data. Indenfor optikverdenen har forskning og udvikling hjulpet Israel til at blive verdensleder i fiber-optik, elektro-optik inspektion, systemer for printede strømtavler, varmesøgende natudstyrssystemer og elektrooptisk baserede robotstyringssystemer. Indenfor computer området er der udviklet computergrafik, computer relateret billedteknik samt undervisningsprogrammer.

Israel har også underskrevet tosidige aftaler om forsknings- og udviklingsarbejde med USA, Canada, medlemmer af EU, Indien og Singapore. Målet med disse aftaler er at fremme kontakterne mellem Israel og oversøiske virksomheder for nemmere at kunne etablere joint ventures (internationalt samarbejde om projekter) i forskning og udvikling, produktion og marketing.

I etableringen af joint ventures med udenlandske industrier, har man ofte gjort brug af det israelske firmas styrke indenfor nyskabelser og det andet firmas styrke hvad angår produktion i større målestok samt markedsindsigt. Man har forpligtet sig til joint ventures indenfor områder som elektronik, software, medicinsk udstyr, trykning og computerrelateret grafik med mange erhvervsaktive indenfor disse tværnationale rammer.