Vælg en side

Jordan og Israel udforsker Det Døde Hav

Jordanske og israelske forskere
samarbejder om Det Døde Hav
Israel-info – 2006

Alle former for dyre- og planteliv
omkring Det Døde Hav skal registreres og evt. nye livsformer i det formodentlig livløse hav skal kortlægges.

I et stort anlagt samarbejdsprojekt er forskere fra Jordan og Israel gået i gang med for alvor at kortlægge og udforske Dødehavet. Og i marts 2006 krydsede for første gang et forskningsfartøj Dødehavsgrænsen, som skiller Jordan og Israel.
Formålet med forskningsprojektet, som Jordan og Israel er gået sammen om, er at indsamle tusindvis af liter saltvand fra Dødehavet for at søge efter nye livsformer. Fire hav-ekspeditioner skal i indsamle vandprøver, som vil blive analyseret i laboratorier i Israel, i Jordan og i USA, hvor Stanford University og Cornell University er partnere i det jordansk-israelske projekt.
– Projektet, som i høj grad er blevet til som følge af ihærdighed fra Jordans konge, kan få stor betydning for hele regionen omkring Dødehavet og er jo samtidig til gavn for hele fredsprocessen mellem Israel og de arabiske stater, siger Michael Strauss, som er formand for BRT-Israel (Bridging the Rift), som forskningsmæssigt styrer projektet.

– En fredsproces drejer sig jo netop ikke alene om sikkerhed og politik – men i lige så høj grad om menneskelige kontakter på tværs af grænserne, her et værdifuldt samarbejde mellem forskere.

Det Døde Hav set fra Masada

Dødehavsprojektet er en del af BTR’s Middle East Library, som har til opgave at registrere alle former for dyre- og planteliv i og omkring Det Døde Hav. I Dødehavsområdet, som naturmæssigt på mange felter er et ekstremt område, drejer det sig specielt om at forstå levende væseners overlevelsesmekanismer, men forskerne på Stanford og Cornell forudser, at researchen og de forskningsmæssige resultater yderligere vil betyde gennembrud også inden for medicin og landbrug.

Andre lande i regionen – inklusive lande, som har valgt ikke at have forbindelse med Israel – har udtrykt ønske om at følge projektet.
“Bridging the Rift” er et samarbejde mellem Jordan, Israel og USA. Samarbejdet blev påbegyndt i 2004, og vil bl.a. føre til oprettelsen af et akademisk center i Arava på grænsen mellem Jordan og Israel. I løbet af 2005 påbegyndtes 20 forskellige forskningsprojekter, hvor videnskabsmænd indsamler prøver fra jord, planter og vand fra begge sider af den jordansk-israelske grænse. BRT inkluderer i dag i hundredevis af videnskabsmænd og studenter fra universiteter i Jordan, Israel og USA, og er således et godt eksempel på det mere og mere omfattende og tillidsfulde samarbejde, der i dag finder sted mellem netop Jordan og Israel.

Facts om Det Døde Hav:
Et af verdens mærkeligste farvande er Det Døde Hav (eller Dødehavet), som egentlig er en sø i en gravsænkning på grænsen mellem Jordan og Israel, 394 meter under havets overflade. Dødehavet er 76 km lang, 920 kvadratkilometer. Da søen intet afløb har, og fordampningen er meget kraftig, er saltholdigheden omkring 22 procent. Dyre og planteliv mangler. Udvinding af kogsalt, kali og brom. Psoreasis-patienter og patienter med andre hudsygdomme kommer til Dødehavet i stort tal – som følge af det salt- og svovlholdige indhold i søen, som har helbredende virkning. Også mange danske hudpatienter har i årenes løb besøgt Dødehavet i en periode. Det var ved Det Døde Havs nordvestlige bred, at “Dødehavsrullerne” – de hebraiske manuskripter fra tiden omkring Kristi fødsel – blev fundet. Foruden håndskrifter omfatter rullerne ordensreglement, salmer, en apokalyptisk fantasi om de sidste tiders kampe samt en række bibelfortolkninger. Rullerne opbevares nu i Israel Museum i hovedstaden Jerusalem.