Vælg en side

Videnskab & Teknologi

Den 14. maj 1948 blev Staten Israel proklameret, men mindre end 24 timer herefter angrebet af regulære hære fra 5 arabiske lande, hvorfor Israel allerede på dette tidspunkt blev tvunget til at forsvare den suverænitet, som var blevet genopnået i det jødiske folks nedarvede hjemland.

I 1948 havde Israel et indbyggerantal på ca. 650.000, mens tusindvis af europæiske jøder – såvel overlevende fra Holocaust som jøder fra arabiske lande i Mellemøsten og Nordafrika – ventede på at immigrere til den nye stat, som var ved at forme sig.

Med landets kamp for overlevelse samt nødvendigheden af at skulle dække de mest basale behov i en befolkning, som var blevet tredoblet i løbet af et årti, var det derfor svært at forstille sig, at Israel ville være i stand til at gøre sig bemærket indenfor hverken økonomi- eller teknologiområdet.

Og alligevel – 50 år efter statens oprettelse, har Israel udviklet sig til at blive et økonomisk og teknologisk kraftcenter. Landet har den 21. højeste bruttofaktorindkomst pr. indbygger i verden. En nyligt publiceret rapport fra USA har rangeret Israel som nr. 23 på listen over lande mht. levestandard, baseret på indkomst pr. indbygger, forventet levealder og undervisningsstandarder.

En stor del af dette fremskridt skyldes nyskabelser indenfor videnskab og teknologi. Da Israel var næsten berøvet naturlige ressourcer, blev der allerede fra begyndelsen lagt ekstra vægt på behovet for udviklet uddannelse samt videnskabelig forskning.

Faktisk var kombinationen af undervisnings- og videnskabs infrastrukturen kombineret med landets mest pressende problemer uventet med til at sætte udviklingen i gang. To eksempler på denne syntese er Israels militære infrastruktur samt dets landbrug – begge vitale områder set i forhold til nationens overlevelse. Konfronteret med veludrustede arabiske hære samt vanskeligheden ved at opnå våben fra udlandet, besluttede det israelske lederskab sig for at gøre hvad man kunne for at producere egne våben. I 1951 introducerede man Israel Aircraft Industries (Israels Fly Industri) og Technion åbnede en luftfartsingeniørafdeling – og begge har vist sig at være ”kloge beslutninger.” Nyskabelser indenfor landbruget – som sigter imod at kunne producere mad til en hurtigt voksende befolkning – inkluderer bl.a. drypvandingsanlæg, landbrugsmekanisk udstyr samt for nyligt også brugen af plantegenteknik for at kunne producere afgrøder med bedre udbytte, og som er mere resistente overfor sygdomme.

I dag nyder landet en blomstrende højteknologisk iværksættelse på højde med de mest udviklede lande i verden. Fremmedkapital i højteknologiindustrien er sprunget fra USD 240 mio. i 1995 til USD 850 mio. i 1996. Landets 1.800 højteknologivirksomheder forventes at producere til eksport omkring USD 9 mia. i år – næsten det dobbelte af 1990 tallet.

Begyndelsen
Et antal akademiske institutioner på højeste niveau blev etableret af yishuv – det jødiske samfund i Palæstina – før Israel opnåede sin uafhængighed. Den første var Technion – Israels Institut for Teknologi, som blev etableret i 1924. Det Hebraiske Universitet i Jerusalem blev indviet i 1925 og Weizmann Instituttet for Videnskab – som kom i gang i 1946 – havde sine rødder i Sieff Instituttet, dannet i 1934.

Faktisk – selv før disse akademiske institutioner blev dannet, udførte det jødiske samfund allerede landbrugsforskning ved Mikveh Israel School (etableret i 1870) og Agricultural Station (Landbrugsstationen) – som blev dannet i Tel Aviv i 1921 og senere blev omdannet til Agricultural Research Organization (Landbrugsforsknings Organisationen). Den britiske mandatregering havde også etableret offentlige forskningsinstitutter og regeringsinstitutioner, som forøgede den videnskabelige udvikling. Disse inkluderer bl.a. et hydrologisk institut (1931), Offentlige Sundhedsafdelinger (1937), en konstruktions prøvestation (som senere blev til Standards Institute of Israel – Israels Standardiseringsinstitut) samt Kommissionen for Videnskabelig og Industriel Forskning. Det videnskabelige råd, som var ansvarlig for at koordinere og organisere forskning samt opmuntre nye forskningsprojekter under det britiske mandat, blev rekonstrueret af Israels regering i 1949. Et årti senere blev rådet genplaceret i National Council for Research and Development (Det Nationale Råd for Forskning og Udvikling) – en gruppe bestående af ledende forskere, ingeniører, industriledere, chefvidenskabsmænd samt regeringsmedlemmer og andre prominente figurer, som rådgiver regeringen i videnskabspolitik og prioriteter.