Vælg en side

Sygesikringen

”Den landsdækkende Sygekasselov er baseret på principper om retfærdighed, ligestilling og gensidig bistand” (fra Sygekasseloven).

Enhver borger i Israel har ret til sundhedsydelser iht. Sygekasseloven.

Enhver borger har ret til at tilmelde sig den sygekasse man ønsker, uden betingelser eller begrænsninger som relaterer til alder og helbredstilstand.

Enhver borger har ret til gennem den sygekasse i hvilken man er medlem, at modtage alle de ydelser som er inkluderet i den pågældende servicegruppe – under fuld diskretion – af rimelig kvalitet samt indenfor et rimeligt tidsrum og en rimelig afstand fra medlemmets adresse.

Enhver forsikret person har ret til at modtage sundhedspleje under hensyntagen til værdighed, privatliv og lægelig tavshedspligt.

Enhver borger har ret til at skifte sygekasse.

Enhver forsikret borger har ret til at vælge en udbyder – så som læge, hjemmehjælp, hospital eller institution ud fra sin liste over udbydere og blive gjort bekendt med hvem den sygekasse borgeren er medlem i, har et samarbejde. Desuden bliver procedurer slået op fra tid til anden af sygekassen.

Enhver forsikret borger har ret til at vide med hvilke hospitaler, institutioner og andre service udbydere hans sygekasse samarbejder samt sygekassens procedurer for udvælgelse.

Enhver forsikret borger har ret til at gennemlæse vedtægterne for sin sygekasse samt modtage en kopi heraf sammesteds fra.

Enhver borger har ret til – fra hvilken som helst sygekasse – at modtage fuld information angående betalingsprocedurer for sundhedspleje samt programmer for udvidet sundhedspleje (”Supplemental insurance” – udvidet forsikring).

Læs mere om Sundhedministeriet i Israel.