Vælg en side

Børn

Sundheds ydelser stillet til rådighed for børn i Israel, og enorme sundheds indikatorer på børns helbred.

1. Sygesikring til spædbørn og børn:
Inden for Den Nationale Sygesikrings lov fra 1995, har alle israelske borgere, uanset alder køn og religion, adgang til sygesikring. Børn er 100% dækket af sygesikringen, også de børn hvis familie er på bistand. Helbredende sundheds ydelser bliver stillet til rådighed af en af fire Syge Fonde, og preventiv sundhedsydelser bliver stillet til rådighed af staten, gennem et netværk af 580 Mor-barn sundheds klinikker over hele landet. Disse ydelser omfatter: vaccinationer, sundheds undervisning, og sunheds promovering, regelmæssige undersøgelser af vækst og udvikling, høre og synstests.

Den landsdækkende dækning af vaccinationer er 94%, cirka ligeligt fordelt mellem jødiske og ikke-jødiske børn. Der er 100% adgang til en sikker vandforsyning til hele den israelske befolkning.

2. Skole sundhedsydelser:
Skole sundheds ydelser er almindeligvis til rådighed i Israel i henhold til loven, inden for Den Nationale Sundhedsforsikrings lov, siden 1997. Disse ydelser er financieret at staten og koster ikke noget. Ydelserne inkluderer: Vaccinationer, sundheds undervisning, sundheds promovering, regelmæssige undersøgelser af vækst, fejlernæring og fedme, høre og syns tests.

3. Sundhedsydelser til børn af invandrere, uden statsborgerskab:
En speciel ordning tillader adgang til sundhedsydelser til alle børn af immigranter uden statsborgerskab, uanset religion, for en beløb på 185 Shekeler ($39) per barn per måned. Denne forsikring dækker ambulant behandling og indlæggelse på hospital. Derudover, er preventive sundhedsydelser tilbudt af statens netværk af Mor-barn sundheds klinikker til alle immigrant børn.

4. Sunhedsindikatorer:
Spædbørns dødelighed er en vigtig indikator på børns sundhed, for såvel den generelle nationale sundhedssituation.

Al data vedrørende spædbørns dødeligheden i årerne 1955 og 2000 i Israel, efter religion, viser en dramatisk nedgang i spædbørns dødeligheden blandt alle religioner. Det spring, der stadig eksisterer mellem muslimer og andre religioner, skyldes hovedsagligt den høje procent af medfødte misdannelser. Dette er forklaret ved den meget høje procent af blodslægtsskab (40% !), og lave eftergivenhed i forhold til afbrudte svangerskaber i de tilfælde med voldsomme misdannelser, grundet religiøse holdninger.