Vælg en side

Uddannelse

Hele verden forlader sig på et barns vejrtrækning i klasselokalet.
(Babylonisk Talmud: Sabbat, 119b)

Uddannelse i Israel er en værdifuld arv. Idet man følger traditionen fra tidligere generationer, er uddannelse fortsat af grundlæggende værdi, og betragtes som værende nøglen til fremtiden. Uddannelsessystemet sigter mod at forberede børn til at blive ansvarlige medlemmer af et demokratisk, pluralistisk samfund, hvor mennesker med forskellige etniske, religiøse, kulturelle og politiske baggrunde, lever i sameksistens. Systemet er baseret på jødiske værdier – kærlighed til landet samt principperne for frihed og tolerance. Systemet søger at bibringe en høj grad af viden med vægt på videnskabelige og teknologiske færdigheder, som er essentielle for landets fortsatte udvikling.

Udfordringer
Da Staten Israel blev dannet (i 1948), eksisterede der allerede et fuldt funktionsdygtigt uddannelsessystem – udviklet og vedligeholdt af det jødiske samfund fra før statens oprettelse – med hebraisk (som havde fået nyt liv som tungemål i slutningen af det 19. århundrede) som indlæringssprog.

Da uddannelsessystemet imidlertid kort efter statens oprettelse mødte enorme udfordringer i form af at skulle integrere et meget stort antal immigrantbørn fra mere end 70 lande –– nogle kom sammen med forældrene – nogle kom alene – opfyldte Israel sin eksistensberettigelse som historisk hjemland for det jødiske folk.

Masseimmigrationen i 50’erne – hovedsageligt fra efterkrigstidens Europa og de arabiske lande – blev efterfulgt i 60’erne af en stor tilstrømning af jøder fra Nordafrika. I 70’erne ankom den første betragtelige gruppe af jøder fra Sovjetunionen, og blev med mellemrum efterfulgt af mindre grupper. Siden begyndelsen af 90’erne er over en million jøder ankommet til Israel fra det tidligere Sovjetunionen – og titusinder ankommer fortsat hvert år. Ved to masseflytninger – i 1984 og 1991 – blev næsten hele det jødiske samfund i Etiopien bragt til Israel. Gennem årene har mange jøder fra Amerika og andre vestlige lande også bosat sig i Israel.

Udover at skulle imødegå behovet for flere klasselokaler og lærere, er der blevet udviklet værktøjer og metoder til at hjælpe de unge fra så mange kulturelle baggrunde ind i skolesystemet. Programmer er blevet designet specielt for at imødekomme de nyankomnes behov, inkl. tilrettelæggelse af nødvendig undervisningsbistand samt korttids klasser for at bibringe eleverne kundskaber, som de ikke havde lært i deres hjemlande, så som undervisning i hebraisk samt jødisk historie. Specielle kurser blev oprettet med det formål at træne lærerne i omgangen med de unge immigranter, og genopfriskningskurser for immigrant lærere har lettet det at være lærer i uddannelsessystemet.

Samtidig er Undervisningsministeriet involveret i en løbende proces med at bringe undervisningsstandarden på linje med moderne pædagogik, så som ligestilling mellem kønnene, opgradering af lærerstatus, udvidelse af humanistiske undervisningsplaner samt fremme videnskabelige og teknologiske studier. Et væsentligt element i denne politik er at give lige muligheder for uddannelse for alle børn samt at forøge antallet af studerende, som består studentereksamen.

Uddannelses TV (ETV) – som er en enhed under Undervisningsministeriet – producerer og udsender skoleprogrammer til brug i klasseværelser samt uddannelsesprogrammer for hele befolkningen. Ydermere samarbejder ETV med uddannelseskyndige ved universiteter og lærerseminarer i udvikling af nye undervisningsmetoder. ETV helliger sig begrebet ”Lær så længe du lever” og har afpasset sin produktion efter mennesker i alle aldre via et varieret program for børn i før-skolealderen, underholdningsprogrammer for ungdommen, uddannelseskurser for voksne samt nyhedsudsendelser for alle. ETV sendes på to kanaler seks dage om ugen i ca. ti timer om dagen.