Vælg en side

 Politik

Knesset
Israel er et parlamentarisk demokrati med flere partier. Navnet Knesset samt antallet af Knessets medlemmer har baggrund i “Knesset Hagdola” fra Det Andet Tempels tidlige periode.

Knesset består af 120 medlemmer, der vælges ved forholdstalsvalg. Alle lister til valget er partilister. Læs mere om partierne – klik her

Når Israels præsident efter valget skønner hvem blandt partilederne, der skønnes at have den bedste mulighed for at danne en flertalsregering – som oftest en koalitionsregering, går den pågældende igang med at undersøge mulighederne herfor.

Valget af premierministeren – statsministeren – foregik i en periode ved et separat valg. Læs om den nuværende Regering – klik her

Præsidentembedet er det mest prestigefyldte embede i Israel, og præsidenten forventes at være hævet over den daglige politik. Han udnævner dog Højesterets dommere, som står som garant for landets demokrati.