Lektor Otto Rühl (ansv. redaktør)
Lektor i historie og religion ved Helsingør Gymnasium
Formand for Dansk-Israelsk Selskab.
Har tidl. udgivet ”Israel – et oplæg til debat” (1999) og ”Aktionen mod de danske jøder oktober 1943” (2003)

 

Overrabbiner til 2014 Bent Lexner
Uddannet rabbiner i Israel. Ansat ved Det mosaiske Troessamfund i København 1976, overrabbiner 1996-2014

 

Webmaster:
Adam Kischinovsky, Business director • Crunch

Der er ved at ske en revision af de tidligere artikler – når denne er færdiggjort, kommer der en liste med bidragsydere

Kontakt: info@support-israel.dk