Vælg en side

Kultur

…. Vid at mennesket ikke lever af brød alene….
(5. Mosebog 8:3).

Et tilbageblik i ethvert lands kulturelle historie gennem de seneste 50 år, vil vise enorme forandringer – utvivlsomt et kvantespring – og i hvert fald flere forandringer end i enhver anden 50 års periode i det pågældende lands historie. Så meget mere i Israel, hvor samme periode var – og stadig er – præget af begivenheder med karakter af naturkatastrofer, hvilket har effekt på såvel natur som den kulturelle karakter i denne unge – og dog så gamle, stat.

Israel var i 1948 en lille stribe land med en meget lille befolkning, og man var overvejende koncentreret om at overleve samt at kæmpe for at skabe en ramme for en uafhængig og levedygtig stat. Næsten 60 år senere – og efter overgangen fra ét årtusind til et nyt – er Israel hjem for et blomstrende og pulserende kulturliv, med mangfoldige måder af menneskelige udtryksformer. Man har udviklet sig fra at være et indadvendt og selvoptaget folk til en universel, udadvendt og dynamisk, multikulturel verdensomspændende magt. Landets kunstnere, forfattere, dansere, skuespillere og musikere har haft en indflydelse, som er meget større end den, deres antal ”berettiger til”, og et stigende udbud af internationale festivals og begivenheder så som Israel Festival, Jerusalems Internationale Bog Messe, Den Internationale Digter Festival, Karmel Danse Festival og mange andre er blevet betydningsfulde begivenheder i verdenskalenderen.

I Israel er den konstante søgning efter kulturel identitet udtrykt ved dynamisk kreativitet i en bred vifte af former, værdsat og nydt af mange mennesker – ikke som et privilegium for de få, men som en essentiel del af den daglige tilværelse.