Vælg en side

Indvandring

På den 5. dag i måneden Iyar år 5708 (iflg. den jødiske kalender) – dvs. den 14. maj 1948 – ved afstemningen om Staten Israels oprettelse som jødisk stat, appellerede David Ben Gurion til verdens jøder, idet han udtalte: ”Vi opfordrer det jødiske folk som lever udenfor Israel til at forene jer med os i vort hjemland ved at indvandre hertil, ved at opbygge landet, og tage del i den betydningsfulde forpligtelse det er at tage imod det jødiske folk, for hvem dette (oprettelsen af staten) har været drømmen i generationer.”

Etableringen af Staten Israel er et historisk, nationalt projekt uden fortilfælde. Millioner af jøder fra alle verdenshjørner har samlet sig i et lille mellemøstligt land. De er blevet opsuget med succes, har medvirket til opbygningen af nationen og gjort eksistensen af nationen mulig.

Den zionistiske driftighed med hensyn til indvandring og ”indslusning” er og har været det menneskelige grundlag for etablering og opblomstring af Staten Israel. De millioner af immigranter der ankom førhen – og som stadig ankommer – styrker det nationale sammenhold i Israel samt hjælper til med at forme nationens fremtid, kultur, samfund og dialoger.

I hjertet af denne historiske etablering, arbejder Ministry of Immigrant Absorption (Ministeriet for Immigrant Indslusning) ud fra devisen om, at bag enhver ny immigrant er en komplet livshistorie, og at man ved en succesrig indslusning af immigranten samtidig bidrager til en positiv indvirkning på det israelske samfund.

Personalet hos Ministry of Immigrant Absorption forpligter sig til at yde den bedst mulige assistance, støtte og opmærksomhed overfor nye immigranter. Dette bliver forstærket ved fortsat professionel kontrol samt ved at opretholde en forbindelse med immigranterne for at gøre indslusningen så let, komfortabel og fuldført som muligt. Ved at gøre dette sikrer man også, at der kommer nye immigranter til fremover.

De opsummerende data for årene 1989-2008 viser statistiske data opdelt efter immigrationsland (hvorfra immigranten kommer), aldersgruppe, uddannelse, geografisk placering, boligform, beskæftigelse, forskere, studerende samt kulturel interesse og øvrigt interessefællesskab.

De nuværende data viser udviklingen siden 1989 og bliver opdateret hver måned og inkluderer statistiske data ud fra immigrationsland, boligområde, immigrationsmåned, familieskab og udvalgte immigrationslande. Det inkluderer også data over immigranter fra det tidligere Sovjet Unionen opdelt i aldersgrupper, beskæftigelse samt fra hvilken del af det tidligere Sovjet Unionen immigranten kommer.

19.000 indvandrere i 2010 –
Israels befolkning nu på 7,7 millioner
Israel-info, tirsdag den 4. januar 2011:
Israels befolkning er ved årsskiftet 2010-2011 opgjort til 7,7 millioner. I løbet af 2010 er ca. 19.000 nye indvandrere ankommet til landet. Det er en 16 procent stigning i forhold til 2009, hvor 16.465 ankom.
– Vi er lykkelige over udviklingen, siger formanden for Jewish Agency, Nathan Sharansky – ikke mindst set i lyset af de kampagner, der føres rundt om i verden mod Israel – mange af de nye indvandrere er purunge mennesker fra den frie verden, som stærkere og stærkere føler, at deres hjem er Israel – og derfor beslutter sig til at opbygge deres liv og deres familie her.
Antallet af nytilkomne fra Nordamerika er steget med seks procent i forhold til 2009 – fra 3.767 til 3.980. Fra området, der tidligere var Sovjetunionen, er stigningen fra 5.880 til 6.820. Fra Latinamerika fra 1.200 til 1.470, heraf langt de fleste fra Venezuela. Andre områder med markant stigning er Australien og New Zealand med en 48 procents stigning i forhold til året før – og specielt nok fra Belgien, hvor stigningen er hele 63 procent – fra 152 i 2009 til 250 i 2010.

TOTAL IMMIGRATION TIL ISRAEL

år antal
1919-1948 482.857
1948-1951 687.624
1952-1960 297.138
1961-1971 427.828
1972-1979 267.580
1980-1989 153.833
1990-1999 956.319
2000-2004 60.647
2005 22.710
2006 20.966
2007 19.712
2008 15.440
Ca. total indtil 2008 3.000.000

Seneste Aliyah statistics kan hentes hos Jewish Agency for Israel.

Der bor ca 1.5 millioner arabere i Israel