Historiske Atlas

 


 

Se det hellig lands historie i syv udvalgte kort.

 


 

1. David og Salomons kongedømme
– 10 århundreder før vor tidsregning.

Kort over Davids og Solomons kongedømmer.


 

2. Storbritanniens deling af
mandatområdet 1921-1923.

Deling af det britiske Mandat Palæstina


 

3. Delingsplanen, ifølge FN resolution 181
vedtaget i 1947 af FNs Generalforsamling.

FN's delingsplan for Israel og Palæstina 1947. 


 

4. Våbenstilstandslinier, 1949.

Våbenhvile grænser 1949-1967


 

5. Våbenhvilelinier efter Seksdagskrigen, 1967.

Israels grænser efter 6-dagskrigen 1967


 

6. Våbenadskillelseslinier efter Yom Kippur Krigen 1973.

Våbenhvile efter Yom Kippurkrigen 1973.


 

7. Israel i dag.

Grænser efter fredsaftale med Jorden.

 


 

Med tak til Israels Udenrigsministerium.
Alle kort kan findes her