Vælg en side

Zionismen i fremtiden

Zionismen har altid været tæt forbundet med den jødiske stat. Men samtidig har flere zionister i især USA og Europa argumenteret for, at zionismens formål også er at styrke jødisk liv udenfor Israel.

Mulighederne for storstilet indvandring i Israel er ved at være udtømte, og mange jøder i diasporaen (borte fra Israel) frygter, at jødisk liv efterhånden vil forsvinde i takt med, at flere og flere jøder gifter sig med og får børn med ikke-jøder.

Zionismens opgave kan derfor udvides til at omfatte undervisning i jødisk kultur og historie og i hebraiske sprog for de jøder, som vælger ikke at tage til Israel. Over halvdelen af verdens 13 millioner jøder bor nemlig stadig uden for Israel. Cirka 7.000 af dem bor i Danmark.