Vælg en side

Tilbagevenden


Immigranter fra Morocco ankommer til Haifa havn


De forskellige bølger af jødisk immigration – alijah

Den første alijah: 1881-1904
30-40.000 jøder fra Østeuropa, især Rusland og Rumænien, men også en stor gruppe fra Yemen kom til Palæstina og oprettede byer på jord, der tilhørte den engelske Baron Rothschild.

Nye immigranter ved Beit Lid modtagelsescenter 1950. “Maabarot” – telt-lejre – er sat op i hele landet.

Den anden alijah: 1904-1914
Efter nye forfølgelser immigrerede endnu 40.000 russiske jøder, der grundlagde de første kibbutzer.

Den tredje alijah: 1919-1923
Efter Første Verdenskrig rejste omkring 35.000 russiske, polske og rumænske jøder til Palæstina.

Immigranter fra Kurdistan, 1950

Den fjerde alijah: 1924-1928
– også kaldet “Grabatsky-aliyah” efter den polske premierminister, der førte en racistisk økonomisk politik mod Polens jøder. Over 60.000 polske jøder flygtede til Palæstina.

Den femte alijah: 1929-1939
Næsten 250.000 tyske, polske og østrigske jøder flygtede fra nazisterne til Palæstina, selv om Storbritannien forsøgte at stoppe immigrationen.

Immigranter fra Sovietunionen ankommer til Israel

Den sjette alijah: 1948-1951
Efter Israels oprettelse ankom 685.000 jøder fra Europa, ligesom hele jødiske samfund fra Yemen, Irak, Iran og Libyen flyttede til Israel. Landets befolkningstal blev fordoblet.

Den syvende alijah:
Over en halv million immigranter kom fra det tidligere Sovjetunionen, desuden ca. 25.000 jøder fra Etiopien samt en stadig tilgang af jøder fra Vestlandene.