Vælg en side

Krige

Vendepunktet i Israels forhold til de palæstinensiske arabere kom i 1967, hvor den konstante militære trussel mod Israel endte med en kortvarig krig, seksdages-krigen, som endte med, at Israel indtog Vestbredden, Gaza, Golan-højderne og samlede Jerusalem i én by. Araberne afviste zionismen som ulovlig imperialisme, og i løbet af 1970erne tiltog de palæstinensiske arabere sig international opmærksomhed. Den internationale kritik af Israel steg i begyndelsen af halvfjerdserne, og i 1975 vedtog FN en resolution, som gjorde zionisme lig med racisme.

Denne resolution er svær at acceptere for mennesker, der kender til zionismens baggrund og historie. Zionismen opfatter nemlig ikke jøder som en race, men ser jødedommen som en blanding af religion, sprog, kultur, fælles historie og tilhørsforholdet til et bestemt land, nemlig Israel.

Jøder opfylder altså de fleste af de kendetegn, man normalt tillægger et folk. Den israelske lov om, at enhver jøde kan få statsborgerskab i Israel kan bedst sammenlignes med et lands indfødsret, for eksempel når et barn af danske forældre i udlandet har ret til dansk statsborgerskab. Naturligvis er det to meget forskellige situationer, men jødernes historie er også meget anderledes end danskernes. Først i 1991 blev FN-resolutionen trukket tilbage.

Israel har i alt udkæmpet fem krige med sine naboer. Efter Seksdageskrigen i 1967 kom en ny fjende til: Den palæstinensiske nationalisme opstod. Med Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation PLO og PFLP i spidsen blev der sat ind med terrorisme mod Israel og sågar mod jødiske personer og jødisk-ejede virksomheder andre steder i verden. Verden oplevede for første gang i disse år systematiske flykapringer – somme tider i et samarbejde mellem de arabisk-palæstinensiske terrororganisationer og tyske fascistiske organisationer som Bader-Meinhof-Banden.

Det store spørgsmål i dag i Israel, 25 år efter at terroren indledtes er netop hvorledes forholdet til de palæstinensiske arabere skal være og hvor landets grænser skal gå?

Læs og høre en rørende beretting fra Israels radio da Israel erobrede Grædemuren i Jerusalem den 7. juni 1967
(Liberation of the Temple Mount and Western Wall by Israel Defense Forces – Transcript and broadcast of Voice of Israel Radio, June 7th, 1967 (Isracast)