Vælg en side
Den muslimske periode i Jerusalem. Israel - ung og ældgammel. Israel-Info

Den muslimske periode i Jerusalem

Kilde 21: Ibn Ishaq om Muhammeds natterejse til Jerusalem

Ibn Ishaq, der levede fra 704-767, var en muslimsk historiker, som redigerede en af de første samlede skildringer af profeten Muhammeds liv. Biografien bygger på Hadith-tekster, altså traditionerne om Muhammeds liv, der blev samlet efter hans død.

Du kan se henvisningerne i teksten: ”Hasan har overleveret følgende beretning fra profeten” eller ”Af Qatada er følgende ord fra Profeten overleveret” – det er vigtigt for en Hadith-tekst at have et øjenvidne nævnt – gerne én, der har historien direkte fra Muhammed selv.

Ibn Ishaqs Sira er i sin oprindelige form gået tabt og kendes nu alene i en redaktion af Ibn Hisham (d. 828 eller 833). Dens skildring af Muhammed er en særdeles vigtig kilde til forståelse af det Muhammedbillede, den islamiske tradition udviklede i 700-t. Værket er i sin helhed oversat til engelsk af A. Guillaume (The Life of Muhammad, London 1955).

Mens jeg sov, kom Gabriel

Hasan har overleveret følgende beretning fra profeten: Mens jeg sov, kom Gabriel[1] og vækkede mig med sin fod. Jeg satte mig op, men så ingenting, og jeg lagde mig til at sove igen. Han kom så for anden gang og vækkede mig med sin fod. Igen så jeg ingenting og lagde mig til at sove igen. Til sidst kom han for tredje gang og vækkede mig. Jeg satte mig op, og han tog fat om min overarm, jeg rejste mig og han førte mig ud til helligdommens[2] dør. Og se, der stod et hvidt ridedyr, halvt mulddyr, halvt æsel og med vinger på siden . . .[3]

Af Qutada er følgende ord fra profeten overleveret: Da jeg nærmede mig dyret for at stige op på det, var det sky, men Gabriel lagde hånden på dens manke og sagde: Skammer du dig ikke over at opføre dig sådan? Ved Gud, ingen, som er mere ædel i Guds øjne end Muhammed, har nogensinde redet på dig. Dyret blev så flovt, at det begyndte at svede, og det stod helt stille, så jeg kunne komme op på det.

Profeten Muhammeds natterejse Mekka-Jerusalem tur-retur. Israel - ung og ældgammel. Israel-Info

Profeten Muhammeds natterejse Mekka-Jerusalem tur-retur

 

Muhammed i Jerusalem

Hasan beretter videre, at profeten og Gabriel red sammen til Jerusalem. Her så han Abraham, Moses og Jesus blandt andre profeter.[4]

Profeten trådte frem som bønneleder[5] foran dem og bad sammen med dem.[6]

Derefter gav man ham to skåle, én fyldt med vin og en anden med mælk. Profeten tog den med mælk og drak deraf, mens han lod vinen stå. Gabriel sagde da: Du er blevet rigtig vejledt i overensstemmelse med skabelsen, og det vil dit folk også blive, Muhammed. Vin er ikke tilladt jer.

Derpå drog profeten tilbage til Mekka, og da han om morgenen fortalte Quraish[7], hvad der var hændt, sagde de fleste: Det er helt umuligt. Det tager en karavane en måned at drage til Syrien og en måned at komme hjem igen. Kan Muhammed virkelig rejse frem og tilbage på én nat? Og mange af dem, der allerede havde omvendt sig, faldt igen fra troen …[8]

Kilde 22: Nasir-ibn-Khusraws besøg i Jerusalem i 1047

Nasir-ibn-Khusraw var en persisk digter og filosof, der levede fra 1004-1088 og især er kendt for sin rejseberetning Safarnama. Han drog fra Persien i 1046 og tilbragte de næste syv år på en 19.000 km lang rejse, der er beskrevet i bogen.

Han besøgte Mekka fire gange og udførte ritualerne dér, men synes mere fascineret af Cairo, hvor Fatimide-kaliffen Ma’ad al-Mustansir Billah regerede. Han besøgte også Jerusalem i år 1047.

Det var den femte i måneden Ramadan i året 438[9] jeg kom til Den hellige By … Befolkningen i Syrien og nabolandede kalder byen Kuds[10], og folk fra disse egne vil på denne årstid[11] tage på pilgrimsrejse til denne ny, hvis de ikke kan tage til Mekka, og de vil her udføre de samme ritualer, som de plejer at udføre i Mekka.

Der er år, hvor der vil være så mange som 20.000 mennesker i Jerusalem i de første dage af pilgrimsmåneden. For de tager også deres børn med for at fejre deres omskærelse[12]

Naser Khosrous rejse. Israel - ung og ældgammel. Israel-Info

Naser Khosrous rejse

Fra alle de græske områder

Fra alle de græske områder[13] og fra andre lande kommer der også kristne og jøder til Jerusalem i stort antal for at besøge ”opstandelseskirken” og synagogen …

Jeg skal nu forsøge at beskrive Den hellige By. Jerusalem ligger på en bakke, og byen har ikke noget vand, bortset fra regnvand. Landsbyerne rundt om har kilder, men Jerusalem har ingen kilder.

Byen er omgivet af en stærk stenmur med jernporte. Der er ingen træer i byen, for det hele er bygget på klippegrund. Jerusalem er en meget stor by. På det tidspunkt, jeg besøgte byen havde den 20.000 indbyggere…

Byen har mange håndværkere, og hver gruppe har sin særskilte basar. Moskeen ligger i byens østligste kvarter …

 

En stor åben plads foran dig

Når du kommer ud fra moskeen, ligger der en stor åben plads foran dig[14] Det er genopstandelsespladsen, hvor alle mennesker skal samles på dommens dag. Af denne grund kommer mennesker fra hele verden til Den hellige By for at opholde sig her, for at de kan være til stede og parate på denne udvalgte plet, når dagen, som er bestemt af Gud – Han være priset og ophøjet – oprinder.[15]

Nær ved den østlige mur … er der en underjordisk moské, til hvilken du stiger ned ad mange trin. Her står Jesu vugge. Vuggen er af sten og stor nok til at en mand kan udføre sine bønneprostrationer[16] heri. Vuggen er gjort fast i jorden, så den ikke kan flyttes. Det er den vugge, som Jesus lå i som barn, og hvorfra han talte til folket. Vuggen er i denne moske blevet gjort til Mihrab´en[17], og på østsiden af moskéen er der en tilsvarende mihrab, som er Marias hellige bedeniche.[18]

Og der er endnu en mihrab, som er indviet til Zakarias[19] – fred være med ham. Og oven over disse mihrab´er står de vers skrevet, som er blevet åbenbaret i koranen om Zakarias og Maria. Det siges, at Jesus – fred være med ham! – blev født, hvor denne moské står.[20]

Marias fingre

Og på en af moskséens søjleskafter kan man se et mærke som efter en person, der har grebet om stenen med to fingre. De siger, at det er mærker efter Marias fingre, som greb om stenen efter at hun havde fået veer. Moskeen er kendt som Mash´Isa, dvs Jesu – fred være med ham – vugge, og hver nat brænder et stort antal lamper af sølv og messing herinde.

Al Aqsa-moskéen skylder Sakhrah-stenen[21] sin position. Det var denne klippe, som Gud – han være ophøjet og priset – befalede Moses at gøre til kiblah[22] Efter at Moses havde gjort dette, levede han kun kort …

Klippemoskeen

Klippemoskéen

Så kom Salomon

Så kom Salomon – fred være med ham – som byggede en moské rundt om klippen, således at klippen stod inde i midten af moskéen.[23]

Og denne klippe vedblev med at angive bederetningen, indtil Muhammed – velsignelse og fred over ham! – som først havde anerkendt denne kiblah, på Guds bud – han være ophøjet og priset – ændrede den til at være Kabaen i Mekka.

Noter:

[1] Ifølge Islam er det Ærkeenglen Gabriel, der også kendes fra jødedommen og kristendommen, der kom til ham med Koranen – og altså her også er hans ledsager på natterejsen til Jerusalem
[2] Kabaen i Mekka
[3] Ridedyret får senere et navn: Buraq
[4] I Islam genfinder vi alle profeterne fra Tanach/Det gamle Testamente og Jesus fra Det nye Testamente. I Koranen nævnes 25 profeter ved navn – Muhammed er så efter muslimsk opfattelse den sidste i rækken – han er ”profeternes sejl og lukker profetrækken.
[5] Imam
[6] Vigtig pointe: Alle de andre profeter accepterer Muhammed som den vigtigste.
[7] Quraish var den dominerende stamme i Mekka, som Muhammeds slægt Hashim tilhørte
[8]  Senere kombineres denne fortælling med en fortælling, som Ibn Ishaq også kender, om at Muhammed fra Jerusalem – fra Tempelpladsen – føres op til himmelen, hvor han møder Gud. Dette afvises af nogle muslimer – Gud er så almægtig, at selv Muhammed ikke kan have talt direkte med ham.
[9] Årstallet er efter muslimsk tidsregning – altså efter Higra. Det svarer til 1047 efter kristen tidsregning
[10] På arabisk Al-Quds, der egentlig betyder helligdommen
[11] På denne årstid – Ramadan (fastemåneden) er den 9.måned i muslimsk tidsregning, Dhu al-Hidjdja – valfartsmåneden er den 12.måned
[12] Også i islam omskæres drenge – der er forskellige traditioner for, hvor gamle de skal være
[13] Det byzantinske Rige
[14] Tempelpladsen
[15] Dette er baggrunden for de mange muslimske grave lige udenfor den østlige mur overfor Olivenbjerget – og de jødiske grave på Olivenbjerget
[16] En muslimsk bøn ledsages af nøje fastlagte kropsbevægelser: stående, bøjet, knælende og næsegrus – den sidste, hvor man ligger helt nedkastet, kaldes prostration.
[17] Enhver moské har en mihrab – en bedeniche, som angiver bederetningen mod Mekka
[18] Maria spiller som profeten Jesu mor en vigtig rolle i islam.
[19] Zakarias er en profet kendt fra Tanach/Det gamle Testamente
[20] Nok en lidt overraskende oplysning for kristne læsere, idet Jesus ifølge to af evangelierne er født i byen Bethlehem.
[21] Klippen midt i Klippehelligdommen – Nasir-ibn-Khusraws skelner åbenbart ikke mellem de to helligdomme
[22] Den sten, som de bedende skulle henvende sig imod. Koranen synes at forbinde Moses – som ifølge Tanach/Det gamle Testamente aldrig nåede ind i Israel – med Jerusalem.
[23] Islam har styr på, at det er Salomon, der byggede templet i Jerusalem – men da alle hovedpersonerne i Tanach/Det gamle Testamente, jo ifølge Islam er muslimer, så er det altså ikke Templet, men en moské, han bygger.

Litteratur og links:

Forman, Jens: Muslimernes Religion. Tro, praksis og sharia. Systime 2006

Lewis, Bernard: Mellemøstens Historie i de seneste 2000 år. Gyldendal 1998 (Heri 3.del: Islams frembrud og storhedstid)

Montefiore, Simon Sebag: Jerusalem. Biografien. Forlaget Sohn 2011 (Heri 4.del: Islam)

Se også: Tower of David-museet om Den muslimske periode

Tilbage til: Israel – ung og ældgammel