Vælg en side

Israel i den 3. verden


”Det er Israels brændende ønske at bevare gode forbindelser med alle lande, med disses regeringer og folk.”
(David Ben-Gurion, 1952)

Staten Israel – medlem af De Forenede Nationer siden 1949 – opretholder forbindelser med de fleste lande i verden. Med erindringen om århundredes forfølgelser, den tilintetgørende erfaring med Holocaust og den årtier lange arabisk-israelske konflikt, har Israels udenrigspolitik været indrettet efter ønsket om at opnå fred i regionen samtidig med landets sikkerhed og et forfremmende samarbejde med alle nationer.

Siden statens oprettelse, har Israel været ivrig efter at dele de færdigheder, man har tilegnet sig ved egen udviklingserfaring, med det internationale fællesskab. Dette ønske førte i 1958 til dannelsen af MASHAV – Centeret for Internationalt Samarbejde – som en afdeling under Udenrigsministeriet, ansvarlig for planlægning og gennemførelse af Israels internationale samarbejdsprogram.

MASHAV’s programmer er baseret på overførsel af teknologiske færdigheder og berigelse af menneskelige ressourcer. Aktiviteter sættes i værk for at forstærke professionelle færdigheder ved at kombinere teori med det praktiske, integrere forskning med gennemførelse af projekter ”på stedet” samt afpasse nye teknologier til udviklingskravene i værtslandene.

I samarbejde med regeringen, professionelle og akademiske institutioner samt forskningscentre over hele Israel, arbejder MASHAV i partnerskab med udviklingslandene samt med de lande hvis økonomi er i en overgangsperiode hen mod overvindelse af de respektive udviklingsudfordringer på områder så som lindring af fattigdom, grundlæggende sundhedspleje, garanti for mad, uddannelse af børn fra de er små, bekæmpelse af ørkenvækst, ligestilling mellem kønnene, små og mellemstore igangsætningsprojekter samt integreret landbrugsudvikling.

Siden starten, har næsten 200.000 mænd og kvinder deltaget i MASHAV’s professionelle træningskurser afholdt såvel i Israel som udenlands, og mere end 10.000 israelske eksperter har i kortere eller længere tid været udsendt for at samarbejde lokalt i de pågældende lande.

MASHAV arbejder på verdensplan med omkring 140 udviklingslande. Nogle af MASHAV’s aktiviteter udføres i samarbejde med såkaldte donationslande, inkl. USA og Holland samt med internationale hjælpeorganisationer så som FAO (Food and Agriculture Organisation – Mad- og Landsbrugsorganisationen), UNDP (United Nations Development Program – De Forenede Nationers Udviklingsprogram), WHO (World Health Organisation – Verdens Sundheds Organisationen) samt Verdensbanken.

I forbindelse med Den Mellemøstlige Fredsproces, lægger MASHAV stor vægt på at etablere udviklingsprogrammer med sine naboer for at fremme et fredeligt samarbejde gennem økonomisk og social udvikling.