Vælg en side

Nazisterne og Islam


Flensborg Avis 09.09.2004

Islams og nazisternes forbrødring

Historie. Dagens kronik fortæller om det tætte samarbejde mellem de arabiske lande og Det tredje rige og trækker paralleller op til vore dage.

Af Søren Espersen

Kun en betingelse stillede muslimernes ubestridte leder, Jerusalems stormufti, Haij Amin al-Husseini – inden han garanterede Adolf Hitler støtte, hjælp, opbakning og militært broderskab: Den nazistiske fører måtte love, at såfremt tyskerne vandt krigen, skulle han sørge for, at hele den jødiske befolkning i Palæstina blev likvideret.

Det lette løfte afgav Hitler med et nik, et håndtryk og et smil.

Og dermed var den islamisk-nazistiske forbrødring en realitet, og i tusindvis af muslimer kunne iføre sig SS-uniformen – bl.a. i Waffen-SS-divisionerne Skanderberg og Handschar.

Den muslimsk-nazistiske alliance var dog ikke begrænset til Anden Verdenskrig. Den tog sin begyndelse ved udgivelsen af Mein Kampf og når sin foreløbige afslutning, når den sidste nazistiske krigsforbryder med asyl i de arabiske lande afgår ved døden.

Stormuftiens vigtige rolle

Netop stormufti Haij Amin al-Husseini spillede og spiller en særlig rolle i den muslimsk-nazistiske alliance, idet PLO betragter al-Husseini som helt og forbillede for den palæstinensiske kamp og betegner det som en ære at følge i stormuftiens fodspor.

Ikke underligt, når man betænker, at en ung mand i 1951 indmeldte sig ved Cairo Universitet. Den unge mand hed Rahman Abdul Rauf el-Qudwa el-Husseini og var en nær slægtning af stormuftien. Ved indmeldelsen brugte den unge mand for første gang dæknavnet Yasser Arafat.

Og den positive interesse for nazismen er ingenlunde aftaget i de arabiske stater. Mein Kampf har i de seneste 60 år været at finde blandt de mest solgte bøger blandt palæstinensiske arabere. L. Al-Haj, som netop har oversat den nyeste arabiske version, anfører i sit forord at “.. Hitlers ideologi og hans teorier om nationalisme, diktatur og race stadig marcherer takket være vor hellige arabiske verden…”

Da tyskerne gav Hitler magten i 1933, fastslog stormuftien i sin hyldest til nazi-regimet, at den muslimsk-nazistiske forbrødring havde langt større rækkevidde end alene til likvideringen af jøder i Palæstina. Han lovede, at araberne og tyskerne sammen ville slå til mod jødedommen over hele jorden.

De jublede over Nürnberg-lovene

Da tyskerne året efter indførte de såkaldte Nürnberg-love, modtog Hitler lykønskningstelegrammer fra et bredt spektrum af arabiske ledere – fra Marokko til Palæstina, mens folkemængderne jublede på gaderne rundt om i de arabiske hovedstæder.

I ugerne efter blev muslimske afdelinger af nazipartiet dannet rundt om – eksempelvis det pan-arabiske Hisb-el-qaumi-el-suri (PPS) og det syriske Social Nationalist Party, hvis fører, A. Saada, yndede at klæde sig ud som Hitler – og titulerede sig Führer. Side om side med PSS blev det ægyptiske Young Egypt det mest indflydelsesrige. Det blev grundlagt i oktober 1933 med fakkeltog gennem gaderne, med slagord som “ƒt folk, et parti, en fører” – og med oprettelsen af stormtropper. Blandt medlemmerne i Young Egypt var de senere præsidenter Gamal Abdel Nasser og Anwar Sadat.

I en radiotale den 11. november 1942 sagde stormuftien bl.a.:”Lang tid før denne krig brød ud og lang tid før aksemagterne greb til våben for at standse den anglo-jødiske begærlighed, var der en nation, som havde brugt al sin energi på at bekæmpe disse onde magter. Den nation er vor egen arabiske nation, som har kæmpet mod englænderne og mod jøderne i Palæstina, i Irak, i Syrien og overalt på den arabiske halvø…”

“Hvis – hvad Allah forbyde – englænderne skulle sejre, ville jøderne øjeblikkelig dominere hele jorden. Hvis derimod England og dets allierede bliver besejret, ville det jødiske problem, som for os er det største af dem alle, øjeblikkelig blive løst: Alle trusler mod araberne ville forsvinde, millioner af arabere ville få frihed og millioner af muslimer i Asien og Afrika ville blive reddet.”

Storstilet modtaget i Berlin

Under sit besøg i Berlin blev muftien og hans følge storstilet modtaget – bl.a. i Islamische Zentralinstitut, hvor han blev udnævnt til “Fører for den Arabiske Verden”. I sin tale beskrev han jøderne som muslimernes fjende nummer et og den største korrumperende trussel i hele verden. Husseini blev under sit Tysklandsbesøg introduceret til det nazistiske lederskab og førte i løbet af krigsperioden flere samtaler med Hitler.

Således var det Husseini, som personligt intervenerede, da Adolf Eichmann midt under krigen forsøgte at lave en underhånds-aftale med den engelske regering om at udveksle tyske krigsfanger for 5000 jødiske børn og unge, som så skulle sendes til Palæstina.

Stormuftiens protest direkte til Hitler, betød at aftalen faldt – hvorefter de 5000 børn blev sendt til dødslejrene.

Kort efter besøgte Husseini koncentrationslejren Auschwitz, hvor han udtrykte begejstring for denne dødsmaskine, idet han råbende og gestikulerende opfordrede lejrens leder til at øge effektiviteten. En SS-officer noterede ved den lejlighed i sin dagbog, at hvis det stod til muftien, skulle samtlige jøder i hele verden omgående slås ihjel.

De muslimske SS-kompagnier

Islams daværende leder var specielt utrættelig, når det gjaldt opbakningen og støtten til de muslimske SS-kompagnier. Stormufti Haij Amin al-Husseini rejste flere gange til Balkan for at inspicere Handschar-tropperne, som senere blev gjort ansvarlig for likvideringen af 90 procent af de bosniske jøder samt for nedbrænding af talrige serbiske kirker og landsbyer. SS-chef Heinrich Himmler holdt så meget af Handschar, at han som tak oprettede “Mullah Militært Akademi” i Dresden.

Skanderberg og Handschar, som i deres paradeuniformer var let genkendelige med deres tyrkiske fez”er, blev under uddannelsen i SS nøje indført i jødehadet. På tysk, arabisk, albansk og serbokroatisk fik rekrutterne udleveret brochurer, som fortalte om, hvorfor jøderne og muslimerne altid må være fjender, og hvorfor islam og nazisme af natur passer så godt til hinanden.

Den nuværende organisation, UCK, som senere har taget kampen op mod jødedom og kristendom i Serbien, havde blandt sine stiftere og første medlemmer mange af de daværende medlemmer af den albanske SS-division, som bl.a. nåede at udrydde 60.000 jøder og 26.000 sigøjnere. Et af de mere kendte er Bosniens nuværende præsident Alija Izetbegovic, som, mens han var leder af Unge Muslimer i Sarajevo, rekrutterede medlemmer til SS-Handschar.

Nasser: Ingen tror på Auschwitz-løgnen

Ægyptens præsident, Gamal Abdel Nasser lagde i øvrigt aldrig skjul på sine nazisympatier, idet han i 1964 til det tyske magasin Deutsche Nationalzeitung gjorde klart: “Araberne og tyskerne stod sammen som brødre”. Og så tilføjede han: “Og det glæder mig i øvrigt, at ingen efterhånden tror på Auschwitz-løgnen om, at millioner jøder skulle være blevet myrdet…”.

Ved tilfangetagningen af Adolf Eichmann i maj 1960, bragte den saudiarabiske avis, al-Bilad nyheden under overskriften: “Anholdelse af Eichmann, som havde æren af at dræbe fem millioner jøder”.

Mens det er almindeligt kendt, at tyske og østrigske SS-krigsforbrydere efter krigen søgte til korrupte latin-amerikanske lande, er det mindre kendt, at mindst lige så mange – enten øjeblikkelig eller i løbet af 1950erne og 1960erne – fandt asyl i de arabiske lande, hvor de blev venligt modtaget. Der går således en lige linje mellem den nazistisk-islamiske forbrødring før og under Anden Verdenskrig og til nutidens jødisk-arabiske konflikt. Waffen-SSerne strømmede specielt til Egypten og Syrien, hvor magthaverne stod klar med økonomisk hjælp og magtfulde embeder.

En oase for krigsforbrydere

Ikke mindst efter at Nasser i 1952 havde kuppet sig til magten i Egypten, blev landet en oase for de tyske og østrigske krigsforbrydere. En SS-Obergruppenführer, som var ansvarlig for udryddelsen af de ukrainske jøder, blev således udpeget til chef for Nassers private vagtværn, ligesom mange tyske militære eksperter kunne genoptage deres arbejde – nu for muslimske regeringer.

Et stort antal SSere blev ansat som militære, finansielle og tekniske rådgivere i Egypten. De store arkitekter bag indsmuglingen af nazister til arabiske lande var Luftwaffe-helten Hans-Ulrich Rudel og SS-Sturmbannführer Otto Skorzeny, som sørgede for overflytningen fra Argentina. De to sikrede kammeraterne en ny tilværelse – med samme beskæftigelse som de havde haft tidligere: Udryddelse af jøder.

De første ofre blev egyptiske jøder og socialister, som blev torteret af Gestapo-eksperterne, som senere spillede en afgørende rolle i forfølgelsen af og massakrer på socialister i Irak efter kuppet i 1963. Så tidligt som i januar 1952 var der en åben linje mellem nazi-flugt-netværket, indflydelsesrige egyptiske officerer og den tidligere stormufti af Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini, som efter Nazi-Tysklands fald var flygtet til Cairo.

Søren Espersen er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. (Delivist oversat fra engelsk . “The Arab/Muslim Nazi Connection” – Paul Longgrear og Raymond McNemar – Middle East Digest)