Vælg en side

FNs mandat 1947


Da Anden Verdenskrig var slut, var seks millioner, eller en tredjedel af verdens jøder, blevet myrdet. Desuden var mere end 100.000 mennesker blevet tilbage i koncentrationslejrene uden at have et sted at vende hjem til.

Nu stod det zionistiske projekt lysende klart: Oprettelsen af Israel, en jødisk stat, der hurtigst muligt kunne åbne grænserne for de overlevende, hvis hjem og familier var forsvundet under krigen. For araberne var dette projekt stadig helt uacceptabelt, da de opfattede Palæstina som deres, og til sidst måtte Storbritannien opgive at få de to parter til at tale sammen og overgav administrationen af Palæstina til FN.

Den 29. november 1947 vedtog FN’s generalforsamling med to tredjedeles flertal en plan der ville opdele mandatområdet i en jødisk stat, en arabisk stat og et internationalt område omkring Jerusalem . Jøderne accepterede planen, men araberne forkastede den og angreb meget hurtigt den jødiske befolkning i håb om at forhindre delingen.