Vælg en side

Værnepligt

IDF – Zahal
IDFs (Zahal – Israels Forsvarsstyrker) allerstørste styrke er mandskabet. Det er de mænd og kvinder i uniform, som ved deres individuelle personlige egenskaber er i stand til at gøre fuld brug af den højtudviklede teknologi, der præger det israelske forsvar, og det er soldaterne, der med deres pligtfølelse og motivation har gjort IDF til en af verdens bedste militære styrker.

Folkets hær
IDF er ikke kun en udmærket militærstyrke, men er også folkets hær. Praktisk talt hele nationen er en del af IDF og til gengæld er IDF en dybt integreret del af det israelske folk. IDFs eksistensberettigelse er således det israelske folk i den jødiske stat, som IDF er sat til at beskytte.

IDF (hær, flyvevåben og flåde) består af et ganske beskedent antal af professionelle soldater og af regulære tropper, et stort antal værnepligtige og et endnu større antal reservister. Obligatorisk værnepligt gælder alle – såvel mænd som kvinder. For mændenes vedkommende er værnepligten 36 måneder og for kvinder 21 måneder.

Reservister
Men med den egentlige værnepligt overstået, er det for israelere ingenlunde slut: Hvert år frem til det fyldte 50. år må man give møde op til en måned ad gangen. IDF arrangerer det således, at den gruppe, man var indkaldt sammen med under den egentlige værnepligt, fortsætter man i de mange år fremover. Det er disse titusinder af reservister, som på godt og ondt har et indgående kendskab til hinanden, der på mange måder er selve rygraden i det israelske forsvar.

“Følg mig!”
IDF uddanner ikke officierer gennem militærakademier, men udvælger og videreuddanner officerer under indtryk af den måde, den unge mand eller den unge kvinde optræder på i felten. Det er almindeligt kendt, at israelske officerer går foran – under kommandoen: “Følg mig!” – hvor det normale kommandoråb for en officer er “Fremad!” Det er således i høj grad blandt IDFs officerer, man finder de høje tabstal i forbindelse med Israels krige, mens tabene blandt Israels modstandere generelt er de menige soldater.

Kvinder
IDF er det eneste militær i verden, der har ligeberettigelse mellem kønnene, når det gælder værnepligt. De israelske kvinder er på alle måder en vital og nødvendig del af Israels forsvar. Der er kvinder i efterretningstjenesten og hemmelige operationer. Der er kvinder, der er teknikere, radar-operatører, i forsyningstjenesten og i det medicinske. Selv i det prestigefyldte israelske flyvevåben uddannes der nu kvindelige kamppiloter.

Social integration
Israels første premierminister, David Ben-Gurion så IDF ikke alene som et middel til at forsvare landet på, men også som en ramme til social integration israelere imellem. Og som sådan er IDF udviklet. IDF fortsætter også i dag med at være en smeltedigel for mænd og kvinder, som kommer fra vidt forskellig kulturer og vidt forskellige sociale baggrunde. I hæren må man bo og trives sammen i det samme telt og har de samme opgaver og muligheder. IDF fungerer som smeltediglen for indfødte israelere og nye immigranter, unge fra priviligerede hjem og fra fattige kvarterer, dybt religiøse mænd og kvinder side om side med ateister og fritænkere. Sammen må de gennemgå de krav, der stilles til en moderne hær – og sammen må de dele store glæder og store sorger.

Mange ikke-jøder
Der er – modsat hvad myten fortæller – mange ikke-jøder i IDF. De fleste er fra de drusiske og circassiske samfund, som i alle årene har været nære allierede med jøderne, der er mange bedouiner, der ofte fungerer i spejder-enhederne, ligesom der er et antal kristne og sågar et mindre antal muslimske arabere, der frivilligt har ønsket at tjene i IDF.

Kvalitet
En af hemmelighederne bag IDFs styrke er kvaliteten og den moralske styrke blandt mændene og kvinderne i uniform. Selve grundlaget for hæren er som nævnt ovenfor den individuelle soldat, og IDF gør et stort stykke arbejde for at kultivere og forbedre kvaliteten af hver enkelt soldat.

Uddannelse
Idet IDF erkender at det israelske samfund er særdeles broget, tilbydes de værnepligtige forskellige muligheder, når værnepligten skal aftjenes. Eksempelvis kombinerer Nahal (Unge Kæmpende Pionerer) militær uddannelse med landbrugsarbejde eller socialt arbejde. Der er for andre mulighed for eksempelvis at kombinere militæruddannelsen med et religionsstudier (Yeshivot Hesder) – ligesom der er en række andre kombinationsmuligheder. Tanken er, at når den unge værnepligtige forlader IDF vil han eller hun have erhvervet kundskaber og indsigt, der vil kunne blive til stor glæde og gavn.

Hebraisk
Sluttelig skal i forbindelse med værnepligten i IDF nævnes hebraisk-undervisningen, som de unge ny-tilkomne immigranter, der straks indrulleres i hæren, får gavn af. Kommandosproget i IDF er naturligvis hebraisk, og der er nærmest statsgaranti for, at den unge immigrant efter endt værnepligt taler såvel som skriver hebraisk perfekt…