Vælg en side

Fagbevægelsen

Histadrut

Ordet er – som så meget andet på hebraisk – en forkortelse. Det betyder noget i retning af De Samvirkende Fagforbund – eller LO om man vil. Histadrut har sit udspring i den socialistiske kibbutz-bevægelse, og var dannet allerede lang tid før den israelske stat blev grundlagt.

Modsat eksempelvis den danske arbejderbevægelse, var og er her også landbruget med – og måske af den grund blev Histadrut så magtfuld som den blev. I sammenslutningen var alle slags arbejderforbund inden for landbrug, industri, byggeri, transport. Og dertil kommer handels- og kontorpersonale, jernbane-, post-, telegrafarbejdere o.s.v. Opgaverne for Histadrut er i dag hovedsagelig at kæmpe for bedre løn og arbejdsforhold, og derved adskiller Histadrut sig altså ikke fra andre fagbevægelser i andre lande.

Men Histadrut var – og er – meget mere, for efterhånden som jødernes tal i det gamle britiske mandatområde, Palæstina, voksede, så man sig tvunget til at påtage sig opgaver, som andre steder påhviler samfundet, men som de der dengang styrede landet, så bort fra. Offentlig omsorg var ganske enkelt ikke eksisterende, så Histadrut tog over. Hvert medlem måtte erlægge en skat, afpasset efter indtægten, som anvendes til at skabe tryghed for dem, der trængte til det. Det blev en omsorg, som hovedsagelig gjaldt gamle, invalider, enker og faderløse. Efter at staten Israel blev grundlagt, blev der etableret et nært samarbejde mellem Histadrut og de offentlige myndigheder, og en moderne sociallovgivning er for længst en realitet i Israel.

Også på kulturområdet tog Histadrut fat. I sin tid organiserede man skoler, seminarier, efterskoler, sprogkurser, korsang, folkedans samt amatørteatergrupper.

Landbruget blev også nærmest Histadrut-land. Alt, hvad vi forstår ved kooperativer som kibbutz og moshav sorterede på en måde under Histadrut. De fleste landbrugsprodukter blev fordelt og solgt gennem Histadrut-forretninger, der var organiseret efter forbillede af den danske brugsforening. Dertil kom, at de første busruter, som bandt by og land sammen, blev organiseret af Histadrut.

Det mest besynderlige ved dette arbejder-kooperativ var, at man på et tidligt tidspunkt gik ind i det økonomiske liv, og på et tidspunkt var Israels største arbejdsgiver, som kontrollerede en lang række af landets største foretagender – således Solel Boneh, der blev et af Mellemøstens betydeligste bygge- og entreprenørfirmaer.

Så stort og magtfuld var Histadrut en gang, at folkeviddet døbte hovedkvarteret i Tel-Aviv “Kreml” efter magtcentret i Moskva.

Som årene er gået, er Histadruts betydning naturligvis formindsket. Ikke mindst de seneste år, hvor de nye immigranter fra Rusland har vist sig særdeles uvillige til at organisere sig.