Vælg en side

De arabiske naboer

Israels nært-liggende lande er alle muslimske arabiske stater. Kun med Egypten og Jordan er der sluttet fred. Med Egypten skete det allerede i 1979 efter optøningen i det ellers nedfrosne forhold mellem Egypten og Israel i slutningen af 1970erne, kulminerende med Camp David-aftalen mellem Menachem Begin og Anwar Sadat.

Resten af de arabiske lande ønsker ingen forbindelse, hverken diplomatisk, økonomisk, turistmæssigt eller handelsmæssigt med Israel.

Nedenfor følger en kort orientering om hver af Israels nærmeste naboer, som tilsammen udgør omkring 300 millioner mennesker, heri ikke medregnet de palæstinensisk-arabiske selvstyreområder, Judæa og Samaria (Vestbredden) samt Gaza:

Algeriet
Befolkning 35 millioner. Styreform: Ikke-demokrati. Militærstyre siden 1992. Islam er landets officielle religion (muslimer: 99%), kristne og jøder (1%), og der er begrænsninger for andre relitioner. Familieretten er baseret på sharia og er kvindediskriminerende.

Egypten
Befolkning på 75 millioner. Ikke-demokratisk republik. Præsidenten vælges af ikke af befolkningen, men kan bekræftes af en folkeafstemning. Islam er statsreligion, men regeringen og militæret forsøger at begrænse fundamentalisternes indflydelse. (94% muslimer, 6% kristne og andre.

Emiraterne
Befolkning 3 millioner. Styrformen er en føderation og ikke-demokratisk. Der finder ingen valg sted, politiske partier er ulovlige og retssystemet er baseret på sharialovgivningen. Islam er den officielle statsreligion (muslimer 96%, kristne, hinduer og andre 4%)

Irak
Befolkningen er på 25 millioner, og styreformen er Republik, som efter at USA og de vestlige allierede – bl.a. Danmark – har overtaget, arbejdes der nu ihærdigt for at gøre Irak demokratisk. To vellykkede valg – og vedtagelsen af en ny, demokratisk forfatning, giver håb, men hvorvidt det lykkes i sidste ende, er stadig et åbent spørgmål. Også i den nye republik bliver islam statsreligionen (muslimer 97%, kristne 3%)

Iran
Befolkningen er på ca. 70 millioner og styreformen er en teokratisk republik – et præstestyre. Ikke-demokrati. Strafferetten er baseret på Sharialovgivningen. Shiamuslimer 89 pct., Sunnimuslimer 10 pct. Iran betragtes i dag som den alvorligste trussel for Israel, idet landet er tæt på at have udviklet kernevåben. Landets præsident har svoret at “Israel vil blive slettet fra verdenskortet.”

Jordan
Befolkning 5 millioner, og styreformen er monarki. Ikke-demokratisk. Islam er statsreligionen (muslimer 96%, kristne4%)

Kuwait
Befolkningen er på 2 millioner, og styreformen er et ikke-demokratisk monarki, baseret på sharialovgivningen (muslimer 85%, kristne, hinduer o.a. 15%)

Libyen
Befolkning 6 millioner, styreformen er militærdiktatur. Ingen forfatning, og kun summariske rettergange. (97% muslimer, 3% andre)

Marokko
Befolkningen er på 35 millioner. Styreformen er det konstitutionelle monarki med en vis grad af demokrati, om end parlamentets magt er begrænset af hvad kongen vil. Islam er den officielle religion, men såvel kristne som jøder tolereres. (muslimer 98%, kristne og jøder 2%)

Saudi Arabien
Befolkning på 25 millioner. Styreformen er monarki, og er ikke-demokratisk. Kongen regerer pr. dekret og der er aldrig valg. Sharialovgivningen er gældende ret i Saudi Arabien, og det er forbudt at praktisere andre religioner i landet (muslimer 100%)

Sudan
Befolkningen er på 40 millioner, og styreformen er militærdiktatur med islam som statsreligion og strafferetten baseret på sharialovgivningen. (70% muslimer, 25% oprindelige troessamfund og 5% kristne)

Syrien
Befolkning: 19 millioner. Styreformen militærdiktatur siden 1963. Islamisk lov og religiøse domstole. Alle partier, undtagen Baath-Partiet, er forbudt, og alle medier ejes i øvrigt af Baath. (90% muslimer, 10% kristne)

Tunesien
Befolkning på 12 millioner. Styreformen er en ikke-demokratisk republik med islam som statsreligion. Andre religioner end islam tåles. (muslimer 98%, kristne og jøder 2%)

Yemen
Befolkning på 20 millioner. Styreformen er en ikke-demokratisk republik med retssystemet baseret på sharialovgivningen. (muslimer 99 procent, kristne, jøder og hinduer 1%)